000142
V reakci na příliv válečných uprchlíků z Ukrajiny, která čelí agresivnímu ruskému útoku, provázenému nejohavnějšími válečnými zločiny, spustila Českobratrská církev evangelická ve spolupráci se svou Diakoníí zváštní web pomoci Ukrajině. Tento web shromažďuje vešekeré informace o pomoci uprchlíkům v Česku i české pomoci směrem na Ukrajinu. Stránka je několikrát denně aktualizována a představuje hlavní komunikační kanál církve k tomuto tématu.


Jako odpověď na aktuální situaci v souvislosti se zvýšeným příchodem uprchlíků a migrantů do Evropy zřídila Českobratrská církev evangelická společně s diakonickým Střediskem celostátních programů a služeb pracovní místo koordinátora pro práci s uprchlíky. Vedle koordinátora pracuje s uprchlíky a migranty také farář pro menšiny. Pro potřeby našich aktivit jsme vytvořili webové stránky.

HEKSFoto_Präsentation_17002

Co děláme:

 • Podporujeme evangelické sbory i jednotlivce při jejich snaze přijímat uprchlíky a migranty a zapojit je do života v místní komunitě
 • Organizujeme besedy a přednášky o uprchlické problematice
 • Zapojujeme dobrovolníky do práce s migranty, uprchlíky
 • Dlouhodobě spolupracujeme se Zařízením pro zajištění cizinců v Bělé – Jezové
 • Poskytujeme individuální podporu rodinám i jednotlivcům z řad migrantů a uprchlíků

Naše východisko:

Vycházíme z Ježíšových slov: “Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili”, které chápeme jako závazek i zaslíbení. Považujeme za nutné zdůraznit v souvislosti s migrací:

 • pomáháme všem bez ohledu na vyznání
 • respektujeme hodnotu a potřeby jednotlivce
 • chceme se postavit vlně xenofobie a rasismu, která zasáhla celou českou společnost a nevyhnula se ani církvím
 • chceme spojit síly se všemi, kteří již uprchlíkům pomáhají a tématem se zabývají.
 • kromě konkrétní pomoci chceme položit důraz na věcně rámovanou diskusi a lepší informovanost, které můžou stavět hráz strachu a nenávisti a budovat otevřenější a realističtější pohled na fenomén uprchlictví
 • uprchlictví a migrace jsou součástí měnícího se světa; tyto změny chceme reflektovat a podílet se na jejich zvládání
 • trváme na tom, že svoboda volného pohybu je základním lidským právem. Vycházíme přitom z Listiny základních lidských práv a svobod, v níž je toto právo zakotveno (2/1993Sb. ústavního zákona, Článek 14 Listiny základních práv a svobod)