Odkazy

Odkazy na užitečné zdroje informací

Nevládní organizace pracující s migranty

 

Právní poradenství:

OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům) – http://www.opu.cz/
SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) – http://www.migrace.com/
PPI (Poradna pro integraci) – http://p-p-i.cz/
SOZE (Sdružení zabývající se emigranty) – http://www.soze.cz/
Charita České republiky – http://www.charita.cz/
Inbáze – http://www.inbaze.cz/

Škola a vzdělání:

META (Společnost pro příležitosti mladých migrantů) – http://www.meta-ops.cz/

Pracovní poradenství:

CIC (Centrum pro integraci cizinců) – http://www.cicpraha.org/  
SIMI (Sdružení pro integraci a migraci) – http://www.migrace.com/
OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům) – http://www.opu.cz/

Terapie:

Inbáze – http://www.inbaze.cz/

Dobrovolníci pro pomoc na uprchlických trasách 

Pomáháme lidem na útěk – http://www.plnu.cz
https://www.facebook.com/pomocprouprchliky/

Práce v uprchlických táborech v zahraničí

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE – http://www.spolu.diakonie.cz/

Kde získáte více informací o uprchlické problematice:

YMCA – uprchlická krize – otázky a odpovědi https://docs.google.com/document/d/1MPXB8yK5Gn5bQF4D3WjIULgVbblBPh1WX5-o2s2FqSk/edit?usp=sharing   
Abeceda migrace – http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/abeceda-migrace

Pomoc:

pomocuprchlikum.cz
sbírka Diakonie ČCE
formulář pro pomoc uprchlíkům České katolické charity


Výzvy a prohlášení:

Europe Act!
Papežova výzva k přijímání uprchlíků
Prohlášení synodu ČCE k současné situaci


Informace:

Migrační manifest
Amnesty International
Základní informace na stránkách Člověka v tísni
Církevní azyl v Německu
Pořad o církevním azylu
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE
Českobratrská církev evangelická